Ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης στο Αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στην Κέρκυρα.