Ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης στο Αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στην Κέρκυρα.

Ο παρών «Οδηγός Υγιεινής» απευθύνεται στις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος ψύξης ή κατάψυξης, για να χρησιμοποιείται ως βάση για τις ενέργειες τους.